ทุกคนล้วนมีความเก่ง แต่เราเก่งไม่เหมือนกัน ฉะนั้นเราแต่ละคนแม้แตกต่างกัน แต่เราก็มาอยู่รวมกันเพื่อเติมเต็มกันและกัน แง่คิดดีๆในหลักสูตร "รู้เขา..รู้เรา...สื่อสารร้อยครั้งชนะใจร้อยครั้ง" กับผู้นำชาว SYNERGY ทุกคนมีพลัง เต็มที่กับการสัมมนามากๆ ผมเชื่อแน่ว่าถ้าทุกคนรู้จักยอมรับซึ่งกันและกันอย่างที่เป็น นำข้อดีของกันและกันมาเติมเต็มกัน สื่อสารให้ตรงใจ เชื่อแน่ว่าธุรกิจของทุกท่านประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด