คุณจะมีความสุขได้ง่ายขึ้น ถ้าคุณลดเงื่อนไขในชีวิตตัวเองลง แง่คิดดีๆ จากหลักสูตร "สำเร็จในงาน สุขในชีวิต" กับชาว Cigna ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดีมากๆที่จะทำให้ชาว Cigna มีกำลังใจ พลังบวก และความสุข ทั้งในการทำงาน และการดำเนินชีวิต เชื่อแน่ว่าสังคมของชาว Cigna จะกลายเป็นสังคมที่ส่งต่อความสุขในชีวิต เพียงแค่เราเริ่มต้นจากตัวเราเอง ผมเป็นกำลังใจให้ครับ สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 6 มีนาคม 2559 ผมได้มาพบกับชาว Cigna ในหลักสูตร "กลยุทธ์การให้บริการสื่อสารทางโทรศัพท์ ... เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร" แม้จะเป็นวันหยุด วันอาทิตย์ แต่ผู้สัมมนามากันแต่เช้า ผมขอชื่นชมจริงๆ บรรยากาศวันนี้สนุกสนาน เฮฮาตลอดทั้งวัน พร้อมทั้งสาระความรู้ เคล็ดลับ ผ่านทั้งการบรรยาย และกิจกรรม ที่จะทำให้การสื่อสาร และบริการของชาว Cigna เป็นเลิศ เพื่อนำพาทั้งตนเอง และองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างเปี่ยมสุข

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด