สวัสดีครับ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ผมได้รับโอกาสจัดสัมมนาให้กับชาว MC Group ในหลักสูตร "จิตวิทยาการแก้ปัญญาและตัดสินใจในการทำงาน" วันนี้ผู้เรียนกระตื้อรื้อร้น และตั้งใจในการเรียนรู้ บรรยากาศสัมมนามีความสุข และสนุกสนาน เอื้อต่อการเรียนรู้ อีกทั้งยังได้รับเคล็ดลับในการจัดการกับปัญหาทั้งในที่ทำงาน และปัญหาในชีวิตส่วนตัว ขอให้ทุกท่านเพียงแต่ไม่ย่อท้อต่อปัญหาที่เข้ามา แต่ให้มองว่าปัญหาเหล่านั้นจะมาพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้น เก่งขึ้น เจริญก้าวหน้าขึ้น ... สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด