หมั่นถามตัวเองว่า "ฉันจะทำสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นได้อย่างไร" คือจุดเริ่มต้นของการมี Growth Mindset 

.

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตร "จุดประกาย ... เปลี่ยนแนวคิด ชีวิตเปลี่ยน"

.

ขอขอบคุณ ผู้บริหาร และชาว Sport Bicycle ที่ให้เกียรติเรียนเชิญมาบรรยาย ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำเป้าหมายในปีนี้ของบริษัทให้สำเร็จให้ได้นะครับ สู้ๆ

.

คลิกเพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 26 มกราคม 2558 ผมได้รับโอกาสไปอบรมต่อพี่น้อง Sport Bicycle ในหัวข้อ "Team Building" ผู้เข้าร่วมสัมมนามีพลัง สนุกสนาน ตั้งใจอบรม กระตือรือร้น ได้อย่างดีเยี่ยม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เปี่ยมไปด้วยสาระ ความรู้ กำลังใจ และเทคนิคต่างๆที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองในด้านการทำงานเป็นทีม และรวมทั้งการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข นับว่าเป็นการสัมนาที่สุดยอดเลยทีเดียว

ผมขออวยพร ให้ผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน นำความรู้ เทคนิคที่ได้รับไป ปรับใช้ในชีวิต และ การงาน ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในชีวิตและงานอย่างเต็มภาคภูมิ
โชคดี มีชัย ขอขอบคุณครับ

Click เพื่อชมภาพการสัมมนาทั้งหมด