วันนี้ผมได้มาเตรียมความพร้อมให้กับชาว Somerset harbourview sri racha ก่อนที่จะเปิดบริการ ในหลักสูตร "จุดพลัง...การทำงานเป็นทีม และการบริการที่เป็นเลิศ...นำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ"

ผมเชื่อแน่ว่าถ้าเราทุกคนช่วยกัน ทำบรรยากาศในการทำงานให้เหมือนกับวันนี้ ช่วยกันบริการลูกค้า ทำงานกันเป็นทีม จนทำให้ลูกค้าประทับใจ  และเชื่อว่าถ้าเราทำได้แบบนี้องค์กรของเราก็จะเป็นเลิศได้อย่างแน่นอน เพราะงานบริการไม่ได้เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของพนักงานทุกคนที่ต้องช่วยกัน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 8 กันยายน 2559 ได้มาจัดสัมมนาให้กับชาว Ascott ในหลักสูตร กลยุทธ์ "การบริหารเวลา"  และ "การจัดลำดับความสำคัญ"...เคล็ดลับสู่ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน วันนี้ชาว Ascott ได้เรียนรู้ และเห็นความสำคัญของเวลา พร้อมทั้งได้รับกำลังใจดีๆ ที่จะทำให้ชาว Ascott สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปทำให้สำเร็จ และเกิดขึ้นจริง ซึ่งผมค้นพบความจริงว่า ถึงจะมีความรู้มากมายในการบริหารเวลา แต่ไม่มีกำลังใจในการเอาชนะตนเอง ก็ไม่สามารถที่จะจัดการและบริหารเวลาในชีวิตได้  เพราะแท้จริงการบริหารเวลาคือการบริหารชีวิต

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด