สวัสดีครับ วันที่ 23-24 กันยายน 2560 ผมได้เดินทางมาระยอง เพื่อพบกับผู้บริหารชาว Shin Etsu ในหลักสูตร จุดพลัง "ภาวะผู้นำกับการสอนงาน" นำภาพองค์กรสู่ความสำเร็จ ผู้เข้าสัมมนาทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ได้รับทั้งความรู้ เคล็ดลับ และกำลังใจดีๆที่จะทำให้การสอนงานของทุกท่านมีประสิทธิภาพมากขึ้น การสอนงานเริ่มต้นจากการเป็นแบบอย่างที่ดี ฉะนั้นจงพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับ สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด