สวัสดีครับ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ผมได้เดินทางมาที่จังหวัดนครนายก เพื่อมาพบกับชาว Advance Group Asia กว่า 300 ชีวิต ในหลักสูตร "จุดประกาย ความฉลาดทางอารมณ์ และความคิดเชิงบวก ... สู่ความสำเร็จ" บรรยากาศในการสัมมนาวันเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ และความสุข สนุกสนาน พร้อมทั้งได้รับความรู้ แนวคิด กำลังใจ และเทคนิคในการพัฒนา E.Q.พร้อมความคิดในเชิงบวก ที่จะทำให้ตัวเองมีความสุข และนำสู่ความสำเร็จ แม้ว่างานจะยาก งานจะเหนื่อย ถ้าราเป็นกำลังใจให้กันและกัน แน่นอนว่าทุกปัญหาจะผ่านไปได้อย่างแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ผมได้มาพบกับชาว Advance Group Asia อีกครั้ง ในหลักสูตร "จุดประกาย ความฉลาดทางอารมณ์ และความคิดเชิงบวก ... สู่ความสำเร็จ" บรรยากาศในการสัมมนาวันเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ และความสุข สนุกสนาน พร้อมทั้งได้รับความรู้ แนวคิด กำลังใจ และเทคนิคในการพัฒนา E.Q.พร้อมความคิดในเชิงบวก ที่จะทำให้ตัวเองมีความสุข และนำสู่ความสำเร็จ แม้ว่างานจะยาก งานจะเหนื่อย ถ้าราเป็นกำลังใจให้กันและกัน แน่นอนว่าทุกปัญหาจะผ่านไปได้อย่างแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 25 กันยายน 2560 ผมได้มาพบกับผู้จัดการของบริษัทกำจัดแมลงอันดับหนึ่งของประเทศไทย คือ Advance Group Asia ในหลักสูตร "จุดประกาย ความฉลาดทางอารมณ์ และความคิดเชิงบวก ... สู่ความสำเร็จ" บรรยากาศในการสัมมนาวันเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ และความสุข สนุกสนาน พร้อมทั้งได้รับความรู้ แนวคิด กำลังใจ และเทคนิคในการพัฒนา E.Q.พร้อมความคิดในเชิงบวก ที่จะทำให้ตัวเองมีความสุข และนำสู่ความสำเร็จ แม้ว่างานจะยาก งานจะเหนื่อย ถ้าราเป็นกำลังใจให้กันและกัน แน่นอนว่าทุกปัญหาจะผ่านไปได้อย่างแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด