"แรงบันดาลใจเกิดจากคำพูดและความคิดของเรา แรงบั่นทอนจิตใจก็เช่นกัน" แง่คิดดีๆจากหลักสูตร

จุดพลัง "สร้างแรงบันดาลใจ"...สู่ความสำเร็จในการขาย กับชาว TOYOTA LEASING THAILAND

ขอให้ทุกนำทุกเคล็ดลับวันนี้สร้างพลัง กำลังใจ และตั้งเป้าหมาย จนไปถึงความสำเร็จที่เราหวังไว้ ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับ สู้ๆ
และอย่าลืมเตือนตัวเองว่าเราใช้คำพูดและความคิดของเราในการสร้างแรงบันดาลใจ หรือ ปั่นทอนจิตใจมากกว่ากัน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

คุณรู้หรือไม่ คำพูดของคุณมีพลัง พลังอะไรนะหรอ? พลังที่จะทำให้คนมีกำลังใจ หรือพลังที่จะปั่นทอนจิตใจ ฉะนั้นคำพูดของเราจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี

ผมจึงได้ถูกรับเชิญให้มาแบ่งปันความรู้ให้กับชาว TOYOTA LEASING ในหลักสูตร ศิลปะ "การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ" เพื่อบริการที่เป็นเลิศ นำพาองกรค์สู่ความสำเร็จ

วันนี้ทุกคนสนุกสนานเต็มที่กับการสัมมนามากๆ หวังว่าทุกคนคงมีความสุข และได้รับกำลังใจ ที่จะไปส่งต่อความสุข และคำพูดดีๆให้กับลูกค้า คนในองค์กรของเรา และที่สำคัญให้กับครอบครัวของเรานะครับ สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ผมได้รับโอกาสจัดสัมมนาให้กับพี่น้องชาว TLT ในหลักสูตร "จุดประกายการบริการลูกค้าอย่างเป็นเลิศ" บรรยากาศวันนี้มีความสุขสนุกสนาน ผู้เข้าสัมมนามีวินัย มีความกระตื้อรือร้น ตั้งใจ และให้ความร่วมมือในการสัมมนาอย่างดีเยี่ยม และยังได้รับกำลังใจ เคล็ดลับ ความรู้ในการบริการลูกค้าอย่างเป็นเลิศ การทำงานในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยีจะเข้ามาแทนมนุษย์มากขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่เทคโนโลยีจะแทนมนุษย์ไม่ได้นั้นคือ มนุษยสัมพันธ์ และการบริการที่ดี TLT ... สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ผมได้รับโอกาสจัดสัมมนาให้กับพี่น้องชาว TLT ที่จังหวัดราชบุรี ในหลักสูตร "จุดประกายการบริการลูกค้าอย่างเป็นเลิศ"  บรรยากาศวันนี้มีความสุขสนุกสนาน ผู้เข้าสัมมนามีวินัย มีความกระตื้อรือร้น ตั้งใจ และให้ความร่วมมือในการสัมมนาอย่างดีเยี่ยม และยังได้รับกำลังใจ เคล็ดลับ ความรู้ในการบริการลูกค้าอย่างเป็นเลิศ เลียนแบบอะไรก็เลียนแบบได้ แต่การบริการไม่สามารถบริการได้ อีกทั้งยังเป็นคำตอบสำคัญที่ทำให้ลูกค้า กลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นจงอย่าหยุดนิ่งในการพัฒนาด้านบริการ TLT ... สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ผมได้รับโอกาสจัดสัมมนาให้กับพี่น้องชาว TLT ในหลักสูตร "จุดประกายการบริการลูกค้าอย่างเป็นเลิศ"  บรรยากาศวันนี้มีความสุขสนุกสนาน ผู้เข้าสัมมนามีวินัย มีความกระตื้อรือร้น ตั้งใจ และให้ความร่วมมือในการสัมมนาอย่างดีเยี่ยม และยังได้รับกำลังใจเคล็ดลับ ความรู้ในการบริการลูกค้าอย่างเป็นเลิศ เลียนแบบอะไรก็เลียนแบบได้ แต่การบริการไม่สามารถบริการได้ อีกทั้งยังเป็นคำตอบสำคัญที่ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นจงอย่าหยุดนิ่งในการพัฒนาด้านบริการ TLT ... สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ผมได้รับโอกาสจัดสัมมนาให้กับพี่น้องชาว TLT รุ่นที่ 1 ในหลักสูตร "Customer Service Excellence" วันนี้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้จักการเป็นผู้ให้บริการอย่างดีเลิศ และแนวโน้มของลูกค้าในอนาคตซึ่งทำให้เห็นถึงความสำคัญของการบริการ สินค้าสามารถทำผลงานแข่งกันได้ แต่การบริการที่ดีนั้นแข่งกันยาก การบริการที่ดีจะทำให้ลูกค้าประทับใจและจงรักภัคดีต่อสินค้าของเรา ขอให้ทุกท่านนำความรู้และกำลังใจที่ได้รับในวันนี้ไปใช้ในการทำงานและครอบครัว ชีวิตส่วนตัวอย่างมีความสุข^^

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด