สวัสดีครับ วันที่ 26 เมษายน 2560 ผมได้มาพบกับผู้บริหาร และหัวหน้าชาว Market Serve ในหลักสูตร "Coaching Team Leader" วันนี้เราได้มาพูดคุย ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำในการเป็นผู้นำ และการบริหารทีม พร้อมทั้งวางแนวทางและเป้าหมายขององค์กร เพื่อพัฒนา Market Serve ให้เข้มแข็งและมั่นคง สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 25 เมษายน 2560 ต่อเนื่องกับชาว Market Serve ในหลักสูตร "จุดประกายการเป็นวิทยากรสันทนาการมืออาชีพ" สำหรับวันนี้ผู้สัมมนาได้เรียนรู้ทั้งจากหลัการและประสบการณ์ตรง ในการเป็น วิทยากรสันทนาการมืออาชีพ และยังได้ฝึกการคิดและนำกิจกรรมจากอุปกรณ์ต่างๆ ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด เชื่อว่าทุกคนจะได้นำความรู้เคล็ดลับ และประสบการณ์ดีๆ เอาไปใช้ ท่านจะเป็นวิทยากรสันทนาการมืออาชีพได้อย่างแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 24  เมษายน 2560 ได้มาพบกับชาว Market Serve ในหลักสูตร "นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย การทำงานเป็นทีม ที่มีประสิทธิภาพ"  การสัมมนาวันนี้สนุกมากๆครับ ได้เรียนรู้ในการทำงานเป็นทีม ยอมรับซึ่งกันและกัน รวมทั้งความเป็นผู้นำและผู้ตาม จนไปถึงการที่ทุกคนช่วยกันทำสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ให้เป็นไปได้ และสำเร็จ เพียงแค่เราร่วมมือร่วมใจกันทำงานกันเป็นทีม นี่แหละคือ Dream Team ที่แท้จริง

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด