สวัสดีครับ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ได้มาพบกับชาว Thai Otsuka ในหลักสูตร นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วย "การทำงานเป็นทีม" ที่มีประสิทธิภาพ บรรยากาศการสัมมนาเต็มไปด้วยการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ทุกคนได้รับความรู้ พลังใจ ความคิดบวก พร้อมทั้งได้ทำกิจกรรมที่เป็นบทพิสูจน์ในการทำงานเป็นทีม การเป็นทีมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนรู้สึกเป็นเพื่อนกัน และมีเป้าหมายเดียวกัน ถ้าทำได้ไม่ว่าจะทำอะไรก็สำเร็จอย่างแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด