ทีมที่ดีเกิดจากความเข้าใจ และยอมรับซึ่งกันและกัน 

.

แต่จะเข้าใจกันได้อย่างไร หลักสูตร "นำองค์กรสู่ความสำเร็จ...ด้วย "การทำงานเป็นทีม"ที่เป็นเลิศ" มีคำตอบ

.

ขอขอบคุณ T&B Media Global (Thailand) ที่ให้เกียรติเรียนเชิญมาบรรยาย

.

อยากสร้างความรัก ความเข้าใจให้กับทีมงานของคุณ อ.ไวท์ ช่วยคุณได้แน่นอน


คลิกเพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด