ส่วนหนึ่งของหลักสูตร Leadership Development Program (LDP)


คลิกเพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

Spark up Leadership Improvement วันที่ 4


ส่วนหนึ่งของหลักสูตร Leadership Development Program (LDP)


คลิกเพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

Spark up Leadership Improvement วันที่ 3


ส่วนหนึ่งของหลักสูตร Leadership Development Program (LDP)


คลิกเพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

จุดพลัง สร้างภาวะผู้นำ พัฒนาองค์กร

ส่วนหนึ่งของหลักสูตร Leadership Development Program (LDP)


คลิกเพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

จุดพลัง "สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยทัศนคติเชิงบวก"...สู่ความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน


ส่วนหนึ่งของหลักสูตร Leadership Development Program (LDP)


คลิกเพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด