หน้าที่ของหัวหน้าคือ พัฒนาคน ให้เป็นคนที่ดี และเก่งขึ้น ไม่ใช่ปั่นทอน และจ้องจับผิด แง่คิดดีๆจากหลักสูตร "จุดประกาย การบริหารคนที่มีประสิทธิภาพ สำหรับหัวหน้างาน" ชาว Allianz Worldwide Partners

เชื่อว่าทุกเคล็ดลับความรู้ และประสบการณ์ที่ผมได้ถ่ายทอดให้กับทุกท่านจะช่วยทำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ เป็นหัวหน้าที่น้องรัก ให้ความร่วมมือ และมีความสุขทั้งในชีวิตและการทำงานนะครับ สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด