หลักสูตร"จุดพลังแห่งความคิดเชิงบวก ... เพื่อพัฒนาตนสู่ความสำเร็จในชีวิต" กับชาว AeroThai 

เป็นหลักสูตรที่จะช่วยจัดการชีวิต สามารถปรับความคิดให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข เพราะแค่คุณเปลี่ยนความคิด ชีวิตคุณก็จะเปลี่ยน


Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

วันนี้ผมได้รับเชิญมาเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรหลักเพื่อการพัฒนาบุคลากรตาม Core Competency ของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/เทียบเท่า(EP6) บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ "จุดพลังแห่งความคิดเชิงบวก ... เพื่อพัฒนาตนสู่ความสำเร็จในชีวิต" ขอให้ทุกคนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปพัฒนาตนเองให้เกิดประโยชน์ ความสุข และร่วมกันส่งพลังบวกให้เกิดขึ้นใน AeroThai ของเรา และประเทศไทยของเรานะครับ สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

วันนี้ผมได้รับเชิญมาเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรหลักเพื่อการพัฒนาบุคลากรตาม Core Competency ของเจ้าหน้าที่บริหารงานอาวุโส/เทียบเท่า(AP) บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ "จุดพลังแห่งความคิดเชิงบวก ... เพื่อพัฒนาตนสู่ความสำเร็จในชีวิต" ขอให้ทุกคนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปพัฒนาตนเองให้เกิดประโยชน์ ความสุข และร่วมกันส่งพลังบวกให้เกิดขึ้นใน AeroThai ของเรา และประเทศไทยของเรานะครับ สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ผมได้รับโอกาสให้ไปจัดฝึกอบรมให้กับพี่น้องชาว AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LTD. ในหลักสูตร "จุดประกาย ... กลยุทธการบริหารการบริการลูกค้าอย่างเหนือชั้น" ผู้เข้าสัมมนาวันนี้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีพลังในการเรียนรู้อย่างมาก บรรยากาศวันนี้จึงมีความสนุกสนานในการฝึกอบรมอย่างมาก ยังได้ทั้งคำตอบ กำลังใจ และความรู้ดีๆในการที่จะทำให้การบริการของ AERO THAI เป็นเลิศ และมีความสุขในการทำงาน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ผมได้รับโอกาสให้ไปจัดฝึกอบรมให้กับพี่น้องชาว AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LTD.  ในหลักสูตร "จุดประกาย ... กลยุทธการบริหารการบริการลูกค้าอย่างเหนือชั้น" ผู้เข้าสัมมนาวันนี้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีพลังในการเรียนรู้อย่างมาก บรรยากาศวันนี้จึงมีความสนุกสนานในการฝึกอบรมอย่างมาก ยังได้ทั้งกำลังใจ และความรู้ดีๆในการที่จะทำให้การบริการของ AERO THAI เป็นเลิศ และมีความสุขในการทำงาน ขอให้ทุกท่านอย่าลืมว่าการบริการ คือ การดึงเอาพลังบวกของเรา ส่งออกไปให้กับลูกค้า แล้วลูกค้าก็จะส่งสิ่งดี (เงิน)กลับมาให้เรา

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ผมได้รับโอกาสจัดสัมมนาให้กับชาว  AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LTD. ในหลักสูตร "จุดประกายการบริการที่เป็นเลิศ...สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน" ผู้เข้าสัมมนาวันนี้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีพลังในการเรียนรู้อย่างมาก บรรยากาศวันนี้จึงมีความสนุกสนานในการฝึกอบรมอย่างมาก ยังได้ทั้งกำลังใจ และความรู้ดีๆ การบริการที่ดีเริ่มต้นจากภายในของตัวเราเอง คือ การมี EQ. ที่ดี มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน และลูกค้า และรู้ทันความคาดหวังของลูกค้าและตอบสนองในเกินความคาดหวัง โดยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพียงเท่านี้ก็จะทำให้การบริการของพวกเราดีขึ้นอย่างแน่นอน สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ผมได้รับโอกาสให้ไปจัดฝึกอบรมให้กับพี่น้องชาว AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LTD. ในหลักสูตร "จุดประกาย ... กลยุทธการบริหารการบริการลูกค้าอย่างเหนือชั้น" ผู้เข้าสัมมนาวันนี้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีพลังในการเรียนรู้อย่างมาก บรรยากาศวันนี้จึงมีความสนุกสนานในการฝึกอบรมอย่างมาก ยังได้ทั้งคำตอบ กำลังใจ และความรู้ดีๆในการที่จะทำให้การบริการของ AERO THAI เป็นเลิศ และมีความสุขในการทำงาน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ผมได้รับโอกาสให้ไปจัดฝึกอบรมให้กับพี่น้องชาว AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LTD. ในหลักสูตร "จุดประกาย ... กลยุทธการบริหารการบริการลูกค้าอย่างเหนือชั้น" ผู้เข้าสัมมนาวันนี้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีพลังในการเรียนรู้อย่างมาก บรรยากาศวันนี้จึงมีความสนุกสนานในการฝึกอบรมอย่างมาก ยังได้ทั้งกำลังใจ และความรู้ดีๆในการที่จะทำให้การบริการของ AERO THAI เป็นเลิศ และมีความสุขในการทำงาน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ผมได้รับโอกาสจัดสัมมนาให้กับชาว  AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LTD. ในหลักสูตร "จุดพลังการบริการที่เป็นเลิศ ด้วยทัศนคติเชิงบวก...เพื่อก้าวสู่องค์กรชั้นเลิศ" ผู้เข้าสัมมนาวันนี้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีพลังในการเรียนรู้อย่างมาก บรรยากาศวันนี้จึงมีความสนุกสนานในการฝึกอบรมอย่างมาก ยังได้ทั้งกำลังใจ และความรู้ดีๆ การบริการที่ไปถึงลูกค้าภายนอกได้อย่างเป็นเลิศได้ จะต้องเกิดจากการบริการภายในที่ยอดเยี่ยมก่อน ฉะนั้นอย่าลืมส่งต่อความดีในชีวิตของเราให้กับเพื่อนร่วมงาน และคนรอบตัวเราด้วยนะครับ

Click เพื่อชมสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 17 มีนาคม 2559 ผมได้รับโอกาสให้ไปจัดฝึกอบรมให้กับพี่น้องชาว AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LTD. ในหลักสูตร "จุดประกาย ... กลยุทธการบริหารการบริการลูกค้าอย่างเหนือชั้น" ผู้เข้าสัมมนาวันนี้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีพลังในการเรียนรู้อย่างมาก บรรยากาศวันนี้จึงมีความสนุกสนานในการฝึกอบรมอย่างมาก ยังได้ทั้งกำลังใจ และความรู้ดีๆ การบริการที่ไปถึงลูกค้าภายนอกได้อย่างเป็นเลิศได้ จะต้องเกิดจากการบริการภายในที่ยอดเยี่ยมก่อน ฉะนั้นอย่าลืมส่งต่อความดีในชีวิตของเราให้กับเพื่อนร่วมงาน และคนรอบตัวเราด้วยนะครับ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 2 มีนาคม 2559 ผมได้รับโอกาสให้ไปจัดฝึกอบรมให้กับพี่น้องชาว AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LTD. ในหลักสูตร "จุดประกาย ... กลยุทธการบริหารการบริการลูกค้าอย่างเหนือชั้น" ผู้เข้าสัมมนาวันนี้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีพลังในการเรียนรู้อย่างมาก บรรยากาศวันนี้จึงมีความสนุกสนานในการฝึกอบรมอย่างมาก ยังได้ทั้งกำลังใจ และความรู้ดีๆ และคำตอบที่จะทำให้ชีวิต และการบริการของ AERO THAI เป็นเลิศ งานบริการคือ การส่งความสุขและความดีจากตัวเราไปถึงลูกค้า ฉะนั้นอย่าลืมสะสมและทำให้ตัวเองมีความสุขมากๆนะครับ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด


สวัสดีครับ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ผมได้รับโอกาสให้ไปจัดฝึกอบรมให้กับพี่น้องชาว AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LTD. ในหลักสูตร "จุดประกาย ... กลยุทธการบริหารการบริการลูกค้าอย่างเหนือชั้น" ผู้เข้าสัมมนาวันนี้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีพลังในการเรียนรู้อย่างมาก บรรยากาศวันนี้จึงมีความสนุกสนานในการฝึกอบรมอย่างมาก ยังได้ทั้งกำลังใจ และความรู้ดีๆในการที่จะทำให้การบริการของ AERO THAI เป็นเลิศ และมีความสุขในการทำงาน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 8 มิถุนายน 2558 ผมได้รับโอกาสให้ไปจัดฝึกอบรมให้กับพี่น้องชาว AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LTD. ในหลักสูตร "จุดประกาย ... กลยุทธการบริหารการบริการลูกค้าอย่างเหนือชั้น" ผู้เข้าสัมมนาวันนี้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีพลังในการเรียนรู้ บรรยากาศวันนี้จึงมีความสนุกสนานในการฝึกอบรมอย่างมาก ยังได้ทั้งกำลังใจ และความรู้ดีๆในการที่จะทำให้การบริการของ AERO THAI เป็นเลิศ และมีความสุขในการทำงานมากยิ่งขึ้น

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ผมได้รับโอกาสอีกครั้งให้ไปจัดฝึกอบรมให้กับพี่น้องชาว AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LTD.รุ่นที่ 2 (MP2) ในหลักสูตร "จุดประกาย ... กลยุทธการบริหารการบริการลูกค้าอย่างเหนือชั้น" ผู้เข้าสัมมนาวันนี้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีพลัง สนุกสนานในการเรียนรู้อย่างมาก บรรยากาศวันนี้จึงเต็มไปด้วยความสุข อีกทั้งยังได้ทั้งกำลังใจ ความคิดในเชิงบวก และความรู้ดีๆในการที่จะทำให้การบริการของ AERO THAI เป็นเลิศ และมีความสุขในการทำงาน ความสุขเป็นจุดเริ่มต้นในการบริการที่ดี เพราะบริการที่ดี ไม่ใช่แค่ใช้ความรู้ แต่ต้องใช้ใจรักในการให้บริการ MP2 ... สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด