สวัสดีครับ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ผม ได้รับโอกาสไปจัดกิจกรรมต่อพี่น้องชาว PT ในหัวข้อ "Service Excellence...การบริการเพื่อเป็นที่ 1 ในใจ" ผู้เข้าสัมมนาทุกๆท่านยิ้มแย้ม สดใส เป็นกันเองมาก บรรยากาศการสัมนาจึงเต็มไปด้วยความสนุกสนาน กำลังใจ ได้รับสาระดีๆ เทคนิคในการพัฒนาตนเองไปสู่การบริการที่จะทำให้เป็นที่ 1 ในใจของลูกค้า อีกทั้งยังได้ความสุขกลับไป อย่างเต็มเปี่ยมอีกด้วย 

ผมขออวยพร ให้ผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน นำความรู้ เทคนิคที่ได้รับไป ปรับใช้ในชีวิต และ การงาน ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในชีวิตและงานอย่างเต็มภาคภูมิ

โชคดี มีชัย ขอขอบคุณครับ

Click เพื่อชมภาพการสัมมนาทั้งหมด