สวัสดีครับ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ผมได้มาพบกับผู้บริหารชาว JTEKT อีกครั้ง ในหลักสูตร "เพิ่มศักยภาพการนำเสนอ...สู่ความสำเร็จในชีวิตและงาน" รุ่นที่ 2 บรรยากาศการสัมนนาเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ยิ้มแย้มแจ่มใส และยังได้รับความรู้ กำลังใจ และแนวคิด และเทคนิคดีๆในการพัฒนาตนเองในการสื่อสาร การนำเสนอ และจับประเด็นให้สามารถนำเสนอได้โดนใจผู้ฟัง การนำเสนอเป็นเกมของจิตใจ ถ้าคุณเอาชนะใจตัวเองได้ก่อนคุณก็จะสามารถเอาชนะใจผู้ฟังได้อย่างแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ผมได้มาพบกับพี่น้องชาว JTEKT ในหลักสูตร "เพิ่มศักยภาพการนำเสนอ...สู่ความสำเร็จในชีวิตและงาน" ผู้สัมมนากระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างมาก บรรยากาศการสัมนนาเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ยิ้มแย้มแจ่มใส และยังได้รับความรู้ กำลังใจ และแนวคิด และเทคนิคดีๆในการพัฒนาตนเองในการสื่อสาร การนำเสนอ และจับประเด็นให้สามารถนำเสนอได้โดนใจผู้ฟัง การนำเสนอเป็นเกมของจิตใจ ถ้าคุณเอาชนะใจตัวเองได้ก่อนคุณก็จะสามารถเอาชนะใจผู้ฟังได้อย่างแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด