โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และจะกลายเป็นอุปสรรคของคนที่เกียจคร้าน ไม่ชอบพัฒนา แต่จะเป็นโอกาสสำหรับคนที่พร้อมปรับตัว เปลี่ยนแปลง และพร้อมเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ แง่คิดดีๆจาก

หลักสูตร "จุดประกาย นวัตกรรมการบริการ ... เพื่อก้าวทันโลกการเปลี่ยนแปลง" กับชาว ASIAN TIGERS MOBILITY

เชื่อว่าวันนี้ทุกคนคงเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน และอย่าลืมนำเคล็ดลับที่ผมได้ถ่ายทอดไปพัฒนาตัวเองให้เท่าทันการแข่งขันของโลก และความคาดหวังของลูกค้านะครับ สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด