สวัสดีครับ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ผมได้มาพบกับชาวบรรณารักษ์จากหลากหลายสถาบัน ในหลักสูตร "การสร้างความพึงพอใจในงานบริการห้องสมุด"วันนี้ทุกคนเรียนรู้กันอย่างมีความสุข สนุกสนาน พร้อมทั้งได้รับความรู้ กำลังใจที่เราจะเอาความดีในตัวเราส่งต่อออกไปให้กับผู้รับบริการ และคนรอบข้าง เพราะนั้นคือการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการนั้นเอง

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด