สวัสดีครับ วันที่ 28 เมษายน 2560 ผมได้มาพบกับพี่น้องชาว PAREX ในหลักสูตร กลยุทธ์"การบริหารเวลา"และ"จัดลำดับความสำคัญ"...เคล็ดลับสู่ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน ชาว PAREX ได้เรียนรู้ และเห็นความสำคัญของเวลา พร้อมทั้งได้รับกำลังใจดีๆ ที่จะทำให้ชาว PAREX สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปทำให้สำเร็จ และเกิดขึ้นจริง ซึ่งผมค้นพบความจริงว่า ถึงจะมีความรู้มากมายในการบริหารเวลา แต่ไม่มีกำลังใจในการเอาชนะตนเอง ก็ไม่สามารถที่จะจัดการและบริหารเวลาในชีวิตได้  เพราะแท้จริงการบริหารเวลาคือการบริหารชีวิต

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด