สวัสดีครับ วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ผมได้มาพบกับชาว นานดีอินเตอร์เทรด ในหลักสูตร "การให้บริการและการสื่อสารทางโทรศัทพ์ เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร" การสัมมนาวันนี้ทั้งสนุกสนาน เต็มไปด้วยสาระความรู้ และคำตอบที่จะทำให้ทุกคนทำงาน บริการ สื่อสาร อย่างดีมีประสิทธิภาพ และมีความสุข 

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ได้มาพบกับชาว NANDEE ในหลักสูตร จุดพลัง"ความคิดเชิงบวก"สู่..."การทำงานเป็นทีม" อย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้ทุกคนได้รับความรู้ พลังใจ ความคิดบวก พร้อมทั้งได้ทำกิจกรรมที่เป็นบทพิสูจน์ในการทำงานเป็นทีม ฉะนั้นพลัง และความคิดบวกจะไม่มีวันหมด ถ้าเราร่วมกันส่งพลัง และความคิดบวกให้กับกันและกัน สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด