เคล็ดลับในการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้มีความสุข คือ จงเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็น ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากให้เขาเป็น คนแต่ละ Gen แตกต่างกัน แต่ให้เราแตกต่างเพื่อมาเติมเต็มกัน เคล็ดลับดีๆจากหลักสูตร "เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ " กับชาว SYNTEC รุ่นที่ 2 ทุกคน พร้อมที่จะเรียนรู้ และเปิดใจรับฟังมุมมองของคนในแต่ละ Gen ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนเอาความต่างมาผสมกันให้ไปถึงเป้าหมาย ทุกคนจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขอย่างแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

เคล็ดลับในการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้มีความสุข คือ จงเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็น ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากให้เขาเป็น คนแต่ละ Gen แตกต่างกัน แต่ให้เราแตกต่างเพื่อมาเติมเต็มกัน เคล็ดลับดีๆจากหลักสูตร "เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ " กับชาว SYNTEC ทุกคน พร้อมที่จะเรียนรู้ และเปิดใจรับฟังมุมมองของคนในแต่ละ Gen ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนเอาความต่างมาผสมกันให้ไปถึงเป้าหมาย ทุกคนจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขอย่างแน่นอน

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด