สวัสดีครับ วันที่ 8 กันยายน 2560 ผมได้มาพบกับชาวกลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรืองในหลักสูตร ศิลปะ"การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ"เพื่อนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ บรรยากาศการสัมมนาเปี่ยมไปด้วยความสุข สนุกสนาน บทเรียนจากกิจกรรมต่างๆ พร้อมกับได้เรียนรู้ 9 เคล็ดลับ สร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สุดท้ายนี้ผมอยากฝากไว้ว่าจดจำความผิด นำพาความโกรธ ความเกลียด เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวง ฉะนั้นจงเรียนรู้ที่จะลืม ยกโทษ ให้อภัยกันและกันนะครับ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เริ่มต้นเดือใหม่ด้วยการมาปลุกพลังให้กับกลุ่ม LDP ของกลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ในหลักสูตร "การพัฒนาและสร้างบุคลากร ให้พร้อมต่อเป้าหมายที่ท้าทาย" บรรยากาศวันนี้เน้นการพูดคุยกันแบบเป็นกันเอง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง และองค์กรไทยรุ่งเรือง ผมเชื่อแน่ว่าถ้าพวกเราช่วยกันสิ่งที่เราคิดจะสำเร็จและเป็นจริงได้แน่นอน สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด

สวัสดีครับ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มาพบกับพี่น้อง กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ในหลักสูตร "จุดประกาย การสร้างดุลยภาพชีวิตด้วยทัศนคติเชิงบวก...สู่ความสุขในชีวิต" การสัมมนาวันนี้เต็มไปด้วยความสุขสนุกสนาน ทุกคนเต็มที่มากๆ ผมจึงส่งความรู้ เคล็ดลับ พลังบวกให้กับทุกท่านอย่างไม่มีกั๊ก อย่าให้คำว่าไม่มีเวลา มาเป็นข้ออ้างในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น ฉะนั้นอยากได้สิ่งสำคัญในชีวิต คุณต้องลงทุน "เวลา" กับมัน สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด