เมื่อไรที่เรามองเป้าหมายส่วนตัว มากกว่าเป้าหมายส่วนรวม เราก็กำลังเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง


ข้อคิดดีๆจากหลักสูตร "นำองค์กรสู่ความสำเร็จ ด้วย การทำงานเป็นทีมที่เป็นเลิศ"


ขอขอบคุณ บ.จรูญรันต์ ที่ได้ให้ อ.ไวท์ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์กรของคุณให้ประสบความสำเร็จ


คลิกเพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด