เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บรรยายให้ พนักงาน และผู้บริหาร กรุงเทพประกันชีวิต กว่า 180 คน

... .

เวลาจำกัด ห้องจำกัด เสียงมีปัญหา แอร์มีปัญหา แต่ผู้เข้าสัมมนาทุกคนสดใส มีพลังบวกสูงมาก เต็มที่กับการเรียนรู้

...

บรรยากาศจึงเต็มเปี่ยมด้วยความสุข และความรักสามัคคี ดังที่ตั้งใจไว้

... .

ขอขอบคุณ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมืออย่างยอดเยี่ยม <3 <3


คลิกเพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด