การเป็นทีมที่ดีจะทุกคนจะต้องรู้สึกและมีความมั่นใจว่า ความยุ่งยาก ปัญหาทั้งหมด พวกเราสามารถเอาชนะได้ และมุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกัน ทุกปัญหามีทางออก.. ถ้าเราทำงานกันเป็นทีม

---------------------------------

หนึ่งในบทความดีๆ จากหลักสูตร Synergy Team for Success เพื่อนำการสร้างกำลังใจ สร้างพลังทีม ในการทำงาน

---------------------------------

ขอขอบคุณ ลูกค้า ฮะจิบัง ราเมน สุดน่ารัก และพลังใจเต็มเปี่ยม และ สถาบัน BSTC ที่ให้เกียรติเรียนเชิญบรรยาย

 

คลิกเพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด