วันนี้ได้มาพบกับชาว Audi ในหลักสูตร พัฒนา "ความคิดเชิงบวก"เพื่อสร้างพลังการทำงานเป็นทีม บรรยากาศการสัมมนาวันนี้สนุกสนานมากครับ ได้รับทั้งความรู้ พลังใจ ความคิดบวก พร้อมทั้งได้ทำกิจกรรมที่เป็นบทพิสูจน์ในการทำงานเป็นทีม ชีวิตคุณ เป็นของคุณ คุณสามารถเลือกได้ที่จะเป็นได้ เริ่มที่คิดที่จะเปลี่ยน เปลี่ยนที่ความคิด และลงมีอทำ ชีวิตของคุณก็จะประสบความสำเร็จ และที่สำคัญมีความสุขแน่นอน 

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด