พลังแห่งความสามัคคี การทำงานเป็นทีมทำให้ผลงานเกิดความสำเร็จได้ ไม่มีอะไรยาก...ถ้าพวกเรา ชาว SGS ร่วมมือกัน ไม่ว่าจะเจอปัญหายากแค่ไหน จะสามารถผ่านไปได้อย่างแน่นอน

Click เพื่อชมสัมมนาทั้งหมด