สวัสดีครับ วันที่ 24 เมษายน 2560 ได้มาพบกับชาว Market Serve ในหลักสูตร "นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วย การทำงานเป็นทีม ที่มีประสิทธิภาพ" การสัมมนาวันนี้สนุกมากๆครับ ได้เรียนรู้ในการทำงานเป็นทีม ยอมรับซึ่งกันและกัน รวมทั้งความเป็นผู้นำและผู้ตาม จนไปถึงการที่ทุกคนช่วยกันทำสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ให้เป็นไปได้ และสำเร็จ เพียงแค่เราร่วมมือร่วมใจกันทำงานกันเป็นทีม นี่แหละคือ Dream Team ที่แท้จริง 

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด