"ผู้นำมีความสำคัญมาก เพราะเป็นคนกำหนดทิศทาง และศักยภาพของทีมงาน" หนึ่งในแง่คิดดีๆจาก

หลักสูตร "นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ...ด้วย การสร้างภาวะความเป็นผู้นำในการทำงานเป็นทีม" กับผู้บริหารชาวกรุงเทพประกันชีวิต

ทั้งสองวันนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน พลังบวก พร้อมทั้งบทเรียนต่างๆจากกิจกรรมที่เราทุกคนได้ร่วมมือกันทำภารกิจต่างๆจนประสบความสำเร็จ

ขอให้ความสำเร็จ และความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสองวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ตามเป้าหมายของทุกท่านที่ตั้งไว้ BLA...สู้ๆ

Click เพื่อชมภาพสัมมนาทั้งหมด