VDO เพื่อพัฒนาตนเอง 


อ.ไวท์ อยากเห็นคนไทยทุกคนมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง


จึงได้จัดทำวีดิโอเพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้ฉุกคิด


และส่งต่อแนวทางความประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข


มาดูกันว่า 10 สัญญาณอันตรายอะไรบ้าง ที่บ่งบอกว่า...คุณจะไม่ก้าวหน้า


แล้วจัดการมันแล้วซะ


คลิกเพื่อดูวีดิโอ