สัมมนาดีๆ ฟรีๆ นานๆ มีที ที่ สสส. วันเสาร์ที่ 21 มีนาคมนี้

เรื่องการบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพครับ ...

ใครสนใจลงทะเบียนได้เลยจ้า ... แล้วพบกันครับ  

มาเรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการเวลาอย่างชาญฉลาด

เพื่อการสร้างประสิทธิภาพการใช้เวลาในชีวิตได้อย่างเหมาะสม

และสามารถทำในสิ่งที่ตนเองต้องการได้มากขึ้น

 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ เลย